* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su kovo mėn.
** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.
***patikslinti duomeys

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-05-29 Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių pardavimas vidaus rinkoje 2018 m. vasario–balandžio mėn., tūkst. vnt.