Europos Komisijos duomenimis, šių metų I ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sviesto ir LPM eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis padidėjo daugiausia. Analizuojamu laikotarpiu iš ES valstybių į trečiąsias šalis buvo eksportuota 38,02 tūkst. t sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių* (toliau – sviesto) ir 207,07 tūkst. t LPM – apie 8,0 proc. daugiau nei per tris pirmus 2017 m. mėnesius. Nagrinėjamą laikotarpį, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu, ES valstybės labai padidino sviesto eksportą į: Maroką – 2,4 karto (iki 1,80 tūkst. t), Japoniją – 2,3 karto (iki 1,73 tūkst. t) ir Turkiją – 1,9 karto (1,21 tūkst. t). JAV ir Saudo Arabija išliko didžiausios sviesto importuotojos, kurios analizuojamu laikotarpiu importavo atitinkamai 5,88 tūkst. t ir 3,85 tūkst. t sviesto. Pagrindinės ES valstybių sviesto eksporto šalys buvo Airija ir Prancūzija, kurios eksportavo atitinkamai 9,17 tūkst. t ir 8,34 tūkst. t sviesto. Lietuva minėtu laikotarpiu eksportavo 0,30 tūkst. t sviesto, iš kurio 0,21 tūkst. t – į Kubą.
Šių metų sausio–kovo mėn. didžiausius LPM kiekius ES valstybės eksportavo į Alžyrą ir Egiptą atitinkamai 44,15 tūkst. t ir 14,35 tūkst. t. Pagrindinės eksportuotojos buvo Vokietija ir Belgija, kurios eksportavo atitinkamai 41,11 tūkst. t ir 40,91 tūkst. t LPM. Lietuva eksportavo 1,06 tūkst. t LPM, iš kurių net 0,62 tūkst. t – į Bangladešą. Palyginti su praėjusių metų sausio–kovo mėn., Lietuvos LPM eksportas sumažėjo net 49,2 proc.
Per pirmus šių metų tris mėnesius iš ES valstybių sūrių į trečiąsias šalis buvo eksportuota panašiai kaip ir praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu – apie 204,23 tūkst. t. (1,0 proc. daugiau nei 2017 m.
I ketvirtį). Pagrindinės sūrių importo šalys buvo JAV ir Japonija, kurios importavo atitinkamai 28,45 tūkst. t ir 21,57 tūkst. t sūrių. Analizuojamu laikotarpiu sūrių eksportas labiausiai padidėjo į Čilę (net 48 proc., iki 7,04 tūkst. t). Olandija ir Vokietija sūrių į trečiąsias šalis eksportavo daugiausia, atitinkamai 37,19 tūkst. t ir 34,12 tūkst. t. Lietuva analizuojamu laikotarpiu eksportavo 3,28 tūkst. t sūrių, iš kurių: 1,31 tūkst. t – į Armėniją, 0,45 tūkst. t – į Pietų Korėją ir 0,31 tūkst. t – į JAV.
Šių metų sausio–kovo mėn. ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 94,32 tūkst. t nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) – apie 12,0 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. NPM buvo paklausiausi Omane ir Alžyre, į kurias buvo eksportuota atitinkamai 17,19 tūkst. t ir 7,47 tūkst. t NPM. Daugiausia NPM tarp ES valstybių eks-portavo Olandija (iš viso 35,77 tūkst. t) ir Danija (iš viso 12,05 tūkst. t).
* pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

 

Šaltinis: EK
Parengė: Dovilė Grauzdytė , tel. (8 37) 39 78 08

2018-06-06 2018 m. I ketvirtį padidėjo sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis