2022 m. ES valstybėse sumažėjo sviesto, sūrių, nugriebto ir nenugriebto pieno miltelių (atitinkamai toliau – LPM ir NPM) eksportas į trečiąsias šalis

Europos Komisijos duomenimis, 2022 m. ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 219,83 tūkst. t sviesto – apie 2,3 proc. mažiau nei 2021 m. Jungtinė Karalystė ir JAV praėjusiais metais iš ES valstybių importavo daugiausia sviesto, atitinkamai 58,41  tūkst. t ir

2022 m. ES valstybėse* žalio pieno supirkta beveik tiek pat kiek ir 2021 m., sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) pagaminta daugiau, o sūrių gamyba šiek tiek sumažėjo

Praėjusiais metais ES valstybėse buvo supirkta** 144,52 mln. t žalio pieno, beveik tiek pat kiek ir 2021 m., kai buvo supirkta 144,51 mln. t žalio pieno. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 1,36 mln. t žalio pieno – 1,1 proc. daugiau

2022 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo ES paukštienos eksportas

Europos Komisijos duomenimis (toliau–EK), 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. ES * paukštienos eksporto apimtis sumažėjo 13,8 proc., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu ir sudarė 970,309 tūkst. ES paukštienos eksportas sumažėjo dėl COVID–19 pasekmių ir išaugusių energijos kainų. Pagrindinės ES