Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 21 savaitę su 2018 m. 20 savaite
*** lyginant 2018 m. 21 savaitę su 2017 m. 21 savaite
****duomenys patikslinti
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-06-07 Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 18–21 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)