Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 23 savaitę su 2018 m. 22 savaite
*** lyginant 2018 m. 23 savaitę su 2017 m. 23 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-06-21 Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 20–23 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)