Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2018 m. birželio mėn. duomenimis, 2018 m. bendras grūdų derlius pasaulyje turėtų sudaryti 2 610,0 mln. t ir tai būtų 40,6 mln. t arba 1,5 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. Kviečių derlius pasaulyje 2018 m. prognozuojamas 0,4 proc. mažesnis nei 2017 m. ir turėtų sudaryti 754,1 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laiko-tarpiu gali būti mažesnis 3,2 proc. ir sudaryti 1 344,6 mln. t.
Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2018 m. turėtų sudaryti 307,6 mln. t, tai būtų apie 1,2 proc. mažiau nei 2017 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2018 m. turėtų sudaryti 150 mln. t (2017 m. buvo 152,0 mln. t), o kitų grūdų – 154,8 mln. t (2017 m. buvo 156,6 mln. t). Prognozuojama, kad 2018 m. Europos Sąjungoje mažesnius kviečių pasėlių plotus turėtų kompensuoti didesnis derlingumas. Kukurūzų pasėlių plotai ES gali būti mažiausi per paskutinius septynerius metus, dėl to jų derlius gali būti mažesnis už vidutinį ir sudaryti 61 mln. t. Miežių derlius 2018 m. ES turėtų būti didesnis už vidutinį ir sudaryti 62 mln. t, tai būtų 5 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. gausiu derliumi.
FAO duomenimis, Rusijoje 2018 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 121,9 mln. t, tai būtų 7,0 proc. mažesnis derlius, palyginti su 2017 m., bet didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Kviečių derlius iš minėto skaičiaus 2018 m. turėtų sudaryti 78,0 mln. t, tai 9,2 proc. mažiau negu 2017 m. Rusijoje mažesnis kviečių derlius po rekordinio 2017 m. derliaus prognozuojamas dėl mažesnių kviečių pasėlių plotų ir derlingumo, kuriems įtakos turėjo nepalankios oro sąlygos.
Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2018 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 63,6 mln. t, tai būtų 5,5 proc. didesnis, palyginti su 2017 m., ir tai būtų pagal dydį trečias derlius gautas Ukrainoje. Grūdų derliaus padidėjimą gali lemti kukurūzų pasėlių plotų padidėjimas, dėl to prognozuojamas 17,6 proc. didesnis kukurūzų derlius, kuris turėtų sudaryti 28,2 mln. t bei viršytų paskutinių penkerių metų vidurkį. 2018 m. kviečių derlius Ukrainoje turėtų sudaryti 26,0 mln. t ir tai būtų labai panašus kiekis, palyginti su 2017 m.

Šaltinis: FAO
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-06-25 FAO prognozuoja mažesnį 2018 m. grūdų derlių pasaulyje palyginti su 2017 m.