2018 m. 22–25 sav. (2018 m. gegužės 28–birželio 24 d.)

*lyginant 2018 m. 25 savaitę su 2018 m. 24 savaite

**lyginant 2018 m. 25 savaitę su 2017 m. 25 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

 

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-06-28 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 22–25 sav.