* lyginant 2018 m. gegužės mėn. su balandžio mėn.
** lyginant 2018 m. gegužės mėn. su gegužės mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-06-29 Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių eksportas 2018 m. kovo–gegužės mėn., tūkst. vnt.