* 2 kg pakuotė
Pastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

2018-07-03 Mažmeninės maisto produktų kainos kai kuriose ES šalių sostinėse 2017 m. 23 sav. – 2018 m. 23 sav. (EUR)