Mažmeninės maisto produktų kainos kai kuriose ES šalių sostinėse 2019 m. 49 sav. – 2020 m. 49 sav. (EUR)

2 kg pakuotė** nėra pateikta duomenų apie 2020 m. 36 sav. kainasPastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti informacijos šaltinį