Patikslintais Europos kombinuotųjų pašarų gamintojų asociacijos (FEFAC) duomenimis, ES šalių kombinuotųjų pašarų gamyba 2017 m., lyginant su 2016 m., padidėjo 1,5 proc. (2,3 mln. t) ir sudarė 159,1 mln. t. Ankstesniais (vasario mėn.) duomenimis, ES šalių kombinuotųjų pašarų gamyba 2017 m. sudarė 156,7 mln. t ir, lyginant su 2016 m., padidėjo 0,2 proc. (0,33 mln. t).
Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai, 3,6 proc., padidėjo mišinių galvijams gamyba. Nepaisant Rytų Europoje išplitusio afrikinio kiaulių maro, mišinių, skirtų kiaulėms, gamyba padidėjo 1,0 proc. Kombinuotųjų pašarų galvijams gamyba šiaurinėse ES šalyse padidėjo nuo 4,0 iki 12,0 proc., o pietinėse ES šalyse išliko gana stabili.
2017 m. daugiausiai nuo paukščių gripo nukentėjo Prancūzijos ir Vengrijos paukštienos sektorius, tačiau bendra ES šalių paukščių lesalų gamyba, lyginant su 2016 m., padidėjo 1,0 proc. Daugiausiai paukščių lesalų gamyba padidėjo Lenkijoje – 7,5 proc., kuri 2017 m. iškilo į ES paukščių lesalų gamybos šalių lyderių gretas.
ES kombinuotų pašarų gamybos lyderėmis 2017 m. išliko Vokietija, Ispanija ir Prancūzija.
FEFAC rinkos ekspertai prognozuoja, kad 2018 m. mišinių galvijams gamyba ES šalyse, dar neatsigavus sektoriui po pieno kainų krizės ir dėl didelių pieno miltelių atsargų, gali sumažėti 0,5–1,0 proc. Dėl afrikinio kiaulių maro ir kai kuriose šalyse narėse taikomų vietinių aplinkosaugos reikalavimų, kiaulių mišinių gamybą taip pat gali sumažėti 0,5–1,0 proc.
Nors prognozuojama, kad paukštienos paklausa ES šalyse ir toliau didės, dėl paukščių gripo sukelto paukštienos eksporto apribojimo į trečiąsias šalis ir paukščių laikymo skaičiaus ploto vienete apribojimo reikalavimų, lesalų paukščiams gamyba 2018 m. taip pat gali sumažėti 0,5 proc.

Šaltinis: FEFAC

Parengė N. Maršalkienė tel. (8 37 ) 397075

2018-07-05 2017 m. ES šalių kombinuotųjų pašarų gamyba padidėjo 1,5 proc.