2018 m. 24–27 sav. (2018 m. birželio 11–liepos 8 d.)

*lyginant 2018 m. 27 savaitę su 2018 m. 26 savaite

**lyginant 2018 m. 27 savaitę su 2017 m. 27 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-07-12 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 24–27 sav.