Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 29 sav. ir 2018 m. 26–27 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. 29 savaitę su 2018 m. 28 savaite
** lyginant 2018 m. 29 savaitę su 2017 m. 29 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-07-26 Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 26–29 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)