2020 m. Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimų skaičius

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 10,139 tūkst. avių – apie 20,36 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. Iš to skaičiaus 85,48 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai išaugo 76,68 proc. (iki 7,775 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki

Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2018 m. lapkričio–2019 m. sausio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

Pastabos: ●–konfidencialūs Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. gruodžio mėn. ** lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. sausio mėn. Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04