Kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse 2018 m. lapkričio–2019 m. sausio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)

Pastabos: ●–konfidencialūs Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. gruodžio mėn. ** lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. sausio mėn. Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04