2018 m. sausio–balandžio mėn. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo
3,8 proc. ir sudarė 231,05 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Turkija, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 14,5 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio (33,40 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2018 m. sausio–balandžio mėn. ES šalys labiausiai padidino galvijienos eksportą, buvo Čilė – 73,8 proc., Alžyras – 37,0 proc. ir Pietų Afrika – 32,7 proc. Analizuojamu laikotarpiu galvijienos eksportas 38,3 proc. buvo sumažintas į Libiją, Norvegiją – 26,9 proc. ir į Filipinus –18,2 proc.
2018 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2017 m. sausio–balandžio mėn., galvijienos importas į ES šalis padidėjo 22,5 proc. ir sudarė 118,11 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė didėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (2018 m. sausio–balandžio mėn. sudarė 40,1 proc. nuo ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija eksportavo į ES 47,40 tūkst. t galvijienos ir gyvų galvijų – 34,8 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausio–balandžio mėn. 2018 m. sausio–balandžio mėn. kitos dvi didelės galvijienos tiekėjos, sudarančios apie 35,6 proc. nuo viso galvijienos importo į ES šalis, buvo Argentina ir Urugvajus, kurios eksportą padidino atitinkamai 43,2 proc. (iki 21,13 tūkst. t) ir 2 proc. (iki 20,95 tūkst. t).

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-07-30 2018 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas, tačiau padidėjo importas