2018 m. 27–30 sav. (2018 m. liepos 2–29 d.)

*lyginant 2018 m. 30 savaitę su 2018 m. 29 savaite

**lyginant 2018 m. 30 savaitę su 2017 m. 30 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-08-02 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 27–30 sav.