2018 m. 28–31 sav. (2018 m. liepos 9–rugpjūčio 5 d.)

*lyginant 2018 m. 31 savaitę su 2018 m. 30 savaite

**lyginant 2018 m. 31 savaitę su 2017 m. 31 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-08-09 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 27–30 sav.