2018 m. 30–33 sav. (2018 m. liepos 23–rugpjūčio 19 d.)

*lyginant 2018 m. 33 savaitę su 2018 m. 32 savaite

**lyginant 2018 m. 33 savaitę su 2017 m. 33 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-08-23 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 30–33 sav.