Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 34 savaitę su 2018 m. 33 savaite
*** lyginant 2018 m. 34 savaitę su 2017 m. 34 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-09-06 Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 31–34 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)