Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2018 m. nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų drėgnis buvo 8,61 proc. mažesnis negu 2017 m. analogišku laikotarpiu ir sudarė vidutiniškai 14,13 proc. Iš jų kviečių vidutinis drėgnis sudarė 14,14 proc. (-9,23 proc.), miežių – 14,00 proc. (-8,58 proc.), rugių – 14,50 proc. (-7,13 proc.), kvietrugių – 14,30 proc. (-9,39 proc.). Superkamų rapsų drėgnis analizuojamu laikotarpiu buvo 12,72 proc. mažesnis negu praėjusiais metais ir sudarė 8,87 proc.
Nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų baltymų kiekis sudarė 12,81 proc. ir buvo 6,15 proc. didesnis negu praėjusiais metais. Iš jų kviečių baltymų kiekis buvo didesnis 4,78 proc. ir sudarė 13,51 proc., rugių ir miežių – padidėjo atitinkamai 13,28 proc. (iki 11,12 proc.) ir 9,72 proc. (iki 12,86 proc.).
Superkamų kviečių šlapiojo glitimo kiekis šiais metais, palyginti su 2017 m. analogišku laikotarpiu, padidėjo 4,88 proc. ir sudarė vidutiniškai 25,79 proc., o sendimentacijos rodiklis padidėjo 9,43 proc. (iki 49,53 ml). Tačiau kviečių kritimo skaičius šiais metais, palyginti su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, buvo 8,41 proc. mažesnis ir sudarė 256,77 s.
Bendras priemaišų kiekis grūduose sudarė 7,69 proc. ir, palyginti su 2017 m. analogišku laikotarpiu, padidėjo 16,28 proc., o priemaišų kiekis rapsuose buvo 39,15 proc. didesnis ir sudarė 5,08 proc. Nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų rapsų aliejingumas sudarė vidutiniškai 45,85 proc. ir buvo 2,87 proc. didesnis negu praėjusiais metais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G.Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-09-17 Šiais metais Lietuvoje sausi orai rugpjūčio mėnesį lėmė geresnius grūdų drėgnio rodiklius