Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2018 m. rugpjūčio 23 d. duomenimis, pasaulinė grūdų derliaus 2018–2019 m. prognozė, palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 3,9 mln. t (iki 2 062,7 mln. t) ir tai būtų 29,4 mln. t mažiau nei 2017–2018 m. Šių metų rugpjūčio mėn. grūdų derliaus prognozė pasaulyje padidinta dėl numatomo didesnio grūdų derliaus JAV (+11,9 mln. t), Ukrai-noje (+1,5 mln. t) ir Argentinoje (+1,8 mln. t). Minė-tas padidėjimas daugiau nei turėtų kompensuoti numatomą dėl nepalankių meteorologinių sąlygų mažesnį grūdų derlių ES šalyse (-9,4 mln. t) ir Australijoje (-2,8 mln. t).
2018–2019 m. grūdų sunaudojimo prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, padidinta 1,2 mln. t ir gali sudaryti 2 129,1 mln. t, tai būtų 21,8 mln. t daugiau, palyginti su 2017–2018 m. (2 107,3 mln. t). Rugpjūčio mėn. grūdų sunaudojimo prognozė padidinta dėl padi-dėjusio kukurūzų sunaudojimo pašarams, kuris turėtų kompensuoti laukiamą mažesnį kviečių ir miežių sunaudojimą. Grūdų sunaudojimas 2018–2019 m., palyginti su 2017–2018 m., turėtų padidėti: maistui – 2,54 proc. (iki 712,1 mln. t), pramonei – 2,54 proc. (iki 367,7 mln. t), pašarams – 0,53 proc. (iki 932,5 mln. t). Kviečių ir miežių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu dėl mažesnės pasiūlos turėtų sumažėti, bet kukurūzų – padidėti (ypatingai gyvulininkystėje).
IGC naujausios prognozės duomenimis, 2018–2019 m. grūdų prekybos pasaulyje prognozė rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn. buvusia prognoze, sumažinta 0,5 mln. t (iki 369,8 mln. t) ir tai būtų 2,3 mln. t daugiau nei 2017–2018 m. Kviečių prekybos sumažėjimą pasaulyje turėtų kompensuoti gausesnė prekyba kukurūzais ir miežiais.
2018–2019 derliaus metų pabaigoje grūdų atsar-gos pasaulyje dėl padidėjusių atsargų derliaus metų pradžioje prognozuojamos 5,7 mln. t didesnės negu prieš mėnesį ir gali sudaryti 538,1 mln. t. Tai būtų 66,3 mln. t arba 10,97 proc. mažesnės atsargos, palyginti su 2017–2018 derliaus metų pabaigoje buvusiomis atsargomis.

Šaltinis: IGC
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G.Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-09-17 IGC padidino grūdų derliaus prognozę pasaulyje