Šių metų I pusmetį ES valstybėse buvo supirkta 80 977,9 tūkst. t žalio pieno – 1,8 proc. daugiau nei 2017 m. I pusmetį. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo supirkta 649,9 tūkst. t žalio pieno – 0,5 proc. mažiau nei prieš metus.
Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, ES valstybėse labiausiai išaugo nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) ir sūrių gamyba, atitinkamai – 4,8 proc. (iki 756,8 tūkst. t) ir 2,1 proc. (iki 4 701,8 tūkst. t). Daugiausia tarp ES valstybių LPM gamybą padidino Estija – net 3,8 karto (iki 4,5 tūkst. t). EK prognozuoja, kad ES 2018 m. LPM augimas turėtų sudaryti apie 3,0 proc. LPM gamybos augimui įtakos turi dideli ES supirkto žalio pieno kiekiai. Lietuva nagrinėjamu laikotarpiu LPM gamybą sumažino 21,5 proc. (iki 9,1 tūkst. t).
2018 m. I pusmetį daugiausia sūrių buvo pagaminta Vokietijoje (iš viso 1 174,2 tūkst. t). Lietuvoje minėtu laikotarpiu buvo pagaminta 49,2 tūkst. t sūrių – 3,5 proc. daugiau nei 2017 m. I pusmetį. EK prognozuoja, kad 2018 m. sūrių gamyba ES turėtų būti 2,0 proc. didesnė nei praėjusiais metais. Sūrių gamybos augimą lemia augantis vartojimas vidaus rinkose ir didėjantis eksportas į trečiąsias šalis.
Nors 2018 m. pradžioje EK prognozavo sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių* (toliau – sviesto) gamybos padidėjimą apie 3,0 proc., tačiau šių metų I pusmetį, palyginti su 2017 m. sausio–birželio mėn., stebimas mažesnis sviesto gamybos padidėjimas (apie 1,4 proc.). Nagrinėjamu laikotarpiu ES valstybėse buvo pagaminta 1 134,3 tūkst. t sviesto. Mažesniam nei tikėtasi sviesto gamybos augimui įtakos galėjo turėti nepalankios aplinkos sąlygos, dėl kurių kai kuriose šalyse buvo stebimas mažesnis nei įprasta supirkto pieno riebumas. 2018 m. I pusmetį tarp ES valstybių Vokietija, Prancūzija ir Lenkija pagamino didžiausius kiekius sviesto, atitinkamai 253,3 tūkst. t, 234,6 tūkst. t ir 114,7 tūkst. t. Lietuva analizuojamu laikotarpiu pagamino 6,3 tūkst. t sviesto – 16,1 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį.
Šių metų I pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ES valstybėse labiausiai (net 11,6 proc.) sumažėjo sutirštinto pieno gamyba, kuri sudarė 426,3 tūkst. t. Pagrindinė minėto gaminio gamybos sumažėjimo priežastis buvo žymiai mažesnė gamyba didžiausiose tarp ES valstybių sutirštinto pieno gamybos šalyse – Vokietijoje ir Olandijoje. Minėtose šalyse sutirštinto pieno gamyba sumažėjo atitinkamai 20,4 proc. (iki 158,8 tūkst. t) ir 13,9 proc. (iki 162,6 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu tarp ES valstybių Lietuvoje buvo stebimas didžiausias sutirštinto pieno gamybos padidėjimas, kuris sudarė 92,6 proc. (gamyba padidėjo iki 13,3 tūkst. t).

*pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Šaltiniai: EK, AMI
Parengė D. Grauzdytė, tel. (8 37) 39 78 08

2018-09-18 2018 m. I pusmetį ES padidėjo nugriebto pieno miltelių, sūrių ir sviesto gamyba, o žalio pieno supirkimas išliko panašus kaip ir pernai