Pastabos:

* lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su 2018 m. liepos mėn.
** lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su 2017 m. rugpjūčio mėn.
*** paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų skerdenų svoris kg

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-09-21 Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2018 m. birželio–rugpjūčio mėn.