Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.
• – konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su 2018 m. liepos mėn.
** lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su 2017 m. rugpjūčio mėn.
*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-09-21 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. birželio–rugpjūčio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)