Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 38 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
* lyginant 2018 m. 38 savaitę su 2018 m. 37 savaite
** lyginant 2018 m. 38 savaitę su 2017 m. 38 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-09-27 Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 35–38 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)