2018 m. 37–40 sav. (2018 m. rugsėjo 10–spalio 7 d.)

*lyginant 2018 m. 40 savaitę su 2018 m. 39 savaite

**lyginant 2018 m. 40 savaitę su 2017 m. 40 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-10-11 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 37–40 sav.