2018 m. spalio pirmąją savaitę (40 savaitę (10 01–07) Lietuvos grūdų supirkimo įmonės kviečius supirko vidutiniškai po 183,20 EUR/t – 1,12 proc. didesne kaina, palyginti su rugsėjo pradžioje (36 savaitę (09 03–09) buvusia kaina. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu padidėjo 1,63 proc. (iki 168,02 EUR/t), avižų – 11,78 proc. (iki 164,15 EUR/t), o rapsų – 4,31 proc. (iki 366,29 EUR/t).
Tačiau kvietrugių vidutinė supirkimo kaina, rugsėjo pradžioje sudariusi vidutiniškai 173,82 EUR/t, spalio pradžioje sumažėjo 6,08 proc. (iki 163,25 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-10 15 Daugumos grūdų ir rapsų supirkimo kainos Lietuvoje padidėjo