Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2018 m. rugsėjo mėn. duomenimis, 2018 m. bendras grūdų derlius pasaulyje turėtų sudaryti 2 587,5 mln. t ir tai būtų 1,2 mln. t daugiau nei buvo prognozuota liepos mėn. ir 64,5 mln. t arba 2,4 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. Kviečių derlius pasaulyje 2018 m. prognozuojamas 14 mln. t arba 1,9 proc. mažesnis, palyginti su liepos mėn. prognoze, ir turėtų sudaryti 722,0 mln. t ir tai būtų pats mažiausias derlius nuo 2013 m. Kitų grūdų derlius pasaulyje 2018 m. gali sudaryti beveik 354 mln. t, tai 15 mln. t arba 1,1 proc. daugiau nei buvo prognozuota anksčiau, bet 36,4 mln. t arba 2,6 proc. mažiau, palyginti su 2017 m.
Naujausios FAO analitikų prognozės duo-menimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2018 m. turėtų sudaryti 290,4 mln. t, tai būtų apie 6,7 proc. mažiau nei 2017 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2018 m. turėtų sudaryti 138 mln. t (2017 m. buvo 152,0 mln. t), o kitų grūdų – 149,6 mln. t (2017 m. buvo 156,4 mln. t). Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (sausos ir karštos vasaros) kviečių derlin-gumui intensyviai mažėjant, ES šiaurinėse šalyse derlius gali pasiekti 2012 m. ribą. Esant drėgmės trūkumui minėtame regione kukurūzų ir miežių derlingumai buvo sumažinti. Kiek palankesnės meteorologinės sąlygos yra pietrytinėje Europos dalyje.
FAO duomenimis, Rusijoje 2018 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 107,9 mln. t, tai būtų 17,7 proc. mažesnis derlius, palyginti su 2017 m. Kviečių derlius iš minėto skaičiaus 2018 m. turėtų sudaryti 69,0 mln. t, tai 19,7 proc. mažiau negu 2017 m. Rusijoje mažesnis kviečių derlius po rekordinio 2017 m. derliaus prognozuojamas dėl mažesnio derlingumo, kuriam įtakos turėjo nepalankios oro sąlygos. 2019 m. derliui žieminių pasėlių plotas Rusijoje pirminiais duomenimis turėtų sudaryti 17,2 mln. ha ir tai būtų mažiau, palyginti su 2017 m. rekordiniu plotu.
Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2018 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 62,7 mln. t – 3,1 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. Labiausiai grūdų derliaus padidėjimą gali lemti kukurūzų derliaus padidėjimas, kuris turėtų sudaryti 29 mln. t ir tai būtų 18,0 proc. didesnis negu 2017 m. bei didžiausias nuo 2013 m. Kukurūzų derliaus padidėjimas turėtų daugiau nei kompensuoti kviečių derliaus sumažėjimą (8,0 proc.), kuris 2018 m. turėtų sudaryti 24,1 mln. t.

Šaltinis: FAO
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-10-15 FAO 2018 m. prognozuoja mažesnį grūdų derlių pasaulyje negu 2017 m.