2018 m. 39–42 sav. (2018 m. rugsėjo 24–spalio 21 d.)

*lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2018 m. 41 savaite

**lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2017 m. 42 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-10-25 Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 vnt (be PVM) 2018 39–42 sav.