Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2018 m. 41 savaite
*** lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2017 m. 42 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-11-02 Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 39–42 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)