Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, šių metų sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo sviesto, sūrių, nugriebto (toliau – LPM) ir nenugriebto (toliau – NPM) pieno miltelių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Analizuojamu laikotarpiu ES valstybės eksportavo 239,92 tūkst. t NPM – 15,0 proc. mažiau nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. Tam įtakos turėjo sumažėjęs NPM eksportas iš ES valstybių į vieną didžiausių NPM importo šalių – Alžyrą, kuris analizuojamu laikotarpiu importavo net 65,0 proc. mažiau NPM nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu (iš viso 20,02 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu didžiausias kiekis NPM buvo eksportuotas į Omaną (iš viso 38,03 tūkst. t). Pagrindinės eksporto šalys buvo Olandija ir Danija, kurios analizuojamu laikotarpiu eksportavo atitinkamai 89,09 tūkst. t ir 30,21 tūkst. t NPM.
2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES valstybės eksportavo 87,81 tūkst. t sviesto – 13,0 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausias sviesto kiekis buvo eksportuotas į JAV (18,85 tūkst. t) ir Saudo Arabiją (5,77 tūkst. t). Dau-giausia sviesto eksportavo Airija (22,24 tūkst. t) ir Prancūzija (21,85 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis eksportavo 0,39 tūkst. t sviesto – 31,3 proc. mažiau nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. Kuba importavo didžiausią kiekį Lietuvos eksportuoto sviesto (iš viso 0,21 tūkst. t).
Per aštuonis šių metų mėnesius iš ES valstybių į trečiąsias šalis buvo eksportuota 555,01 tūkst. t sūrių – apie 1,0 proc. mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Pagrindinės sūrių importo šalys buvo JAV ir Japonija, kurios importavo atitinkamai 82,94 tūkst. t ir 73,56 tūkst. t sūrių. Tarp ES valstybių Olandija ir Vokietija eksportavo daugiausia sūrių, atitinkamai 97,11 tūkst. t ir 90,10 tūkst. t. Nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn., Lietuva sūrių eksportą į trečiąsias šalis sumažino 27,9 proc. (iki 7,56 tūkst. t). Daugiausia sūrių Lietuva eksportavo į JAV ir Pietų Korėją, atitinkamai 1,54 tūkst. t ir 0,99 tūkst. t.
2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. nedaug (apie 1,0 proc.) sumažėjo LPM eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Minėtu laikotarpiu iš ES į trečiąsias šalis eksportuota 555,41 tūkst. t LPM, iš kurių daugiausia į Alžyrą (102,17 tūkst. t) ir Kiniją (57,91 tūkst. t). Daugiausia LPM eksportavo Vokietija (112,45 tūkst. t) ir Prancūzija (102,65 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, LPM eksportą padidino 3,2 karto (iki 10,3 tūkst. t).

Šaltinis: EK
Parengė D. Grauzdytė, tel. (8 37) 39 78 08

2018-11-13 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo kai kurių pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis