2018 m. 43–46 sav. (2018 m. spalio 22–lapkričio 18 d.)

*lyginant 2018 m. 46 savaitę su 2018 m. 45 savaite

**lyginant 2018 m. 46 savaitę su 2017 m. 46 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 vnt (be PVM) 2018 43–46 sav.