Pastabos:

* lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2018 m. rugsėjo mėn.
** lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2017 m. spalio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-11-23 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. rugpjūčio–spalio mėn., vnt.