Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) duomenimis, prognozuojama, kad 2018 m. žalio pieno (toliau – pieno) gamyba pasaulyje turėtų sudaryti apie 829 mln. t ir būti apie 2,1 proc. didesnė nei 2017 m. Šis numatomas pieno gamybos augimas turėtų būti didžiausias nuo 2014 m.
2018 m. Azijoje pieno gamyba turėtų sudaryti apie 333 mln. t ir būti apie 3,0 proc. didesnė nei praėjusiais metais. Toks padidėjimas turėtų būti dėl gerokai išaugusios pieno gamybos Indijoje, Kinijoje, Turkijoje ir Pakistane. Indijoje, didžiausioje pieno gamybos šalyje, 2018 m. pieno gamyba turėtų padidėti apie 4,4 proc., iki 173 mln. t, Kinijoje – apie 4,8 proc., o Turkijoje – net apie 10 proc. Pieno gamyba Japonijoje 2018 m. turėtų išlikti panaši, kaip ir praėjusiais metais, nepaisant sumažėjusio pieno ūkių skaičiaus ir iškilusių problemų, susijusių su Hokaido saloje įvykusiu žemės drebėjimu. Daugelyje kitų Azijos šalių pieno gamyba turėtų išlikti panaši, kaip ir praėjusiais metais.
FAO prognozuoja, kad pieno gamyba Europoje 2018 m. turėtų sudaryti 227 mln. t ir viršyti praėjusių metų gamybą apie 1,2 proc. Šie kiekiai apskaičiuojami pagal FAO pieno gamybos vertinimus ES valstybėse, Rusijoje, Šveicarijoje ir Baltarusijoje. Trys ketvirtadaliai viso pieno Europoje yra pagaminama ES valstybėse, todėl net ir nedidelis pieno gamybos augimas ES valstybėse turi reikšmingą įtaką. Nors anksčiau buvo prognozuota apie 0,6 proc. didesnė pieno gamyba ES valstybėse, tačiau šių metų vasaros mėn. užsitęsusi sausra sumažino pašarų gamybą, o tai gali turėti įtakos tolesnei pieno gamybai. FAO prognozuoja, kad 2018 m., palyginti su praėjusiais metais, pieno gamyba Rusijoje turėtų padidėti apie 1,7 proc.
Šiais metais, palyginti su 2017 m., pieno gamybos augimas Amerikoje turėtų sudaryti apie 1,2 proc. Pagal regionus, Šiaurės Amerika (ypač JAV ir Kanada) turėtų daugiausia prisidėti prie pieno gamybos augimo Amerikos žemyne.
FAO prognozuoja, kad Okeanijoje pieno gamyba po dvejų metų mažėjimo turėtų padidėti apie 1,1 proc. Tam įtakos turėtų apie 3,1 proc. išaugusi pieno gamyba Australijoje. Nagrinėjamu laikotarpiu pieno gamyba Afrikoje turėtų sudaryti apie 45,5 mln. t ir būti apie 1,1 proc. didesnė nei 2017 m. Šiam padidėjimui turėtų įtakos palankios oro sąlygos ir pakankamas pašarų kiekis Kenijoje, Alžyre ir Tunise.

Šaltinis: FAO
Parengė D. Grauzdytė, tel. (8 37) 39 78 08

2018 m. pasaulinė pieno gamyba ir toliau didėja