2018 m. 45–48 sav. (2018 m. lapkričio 5–gruodžio 2 d.)

*lyginant 2018 m. 48 savaitę su 2018 m. 47 savaite

**lyginant 2018 m. 48 savaitę su 2017 m. 48 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 vnt (be PVM) 2018 45–48 sav.