Paukštienos importas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 56,753 tūkst. t ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 41,3 proc. Pagrindinės paukštienos importo šalys 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo Ukraina (17,758 tūkst. t), Vokietija (13,013 t tūkst. t) ir Jungtinė Karalystė (7 174 t).
Gyvų paukščių importas Lenkijoje 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 82,461 tūkst. t ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 7,9 proc. Daugiausia paukščių buvo importuota iš Olandijos (19,179 tūkst. t), Slovakijos (18,569 tūkst. t), Vengrijos (15,383 tūkst. t) ir Čekijos (12,239 tūkst. t). Gyvų paukščių importas iš Lietuvos sudarė 3 820 t – 19,6 proc. daugiau nei prieš metus.

Šaltiniai: ZSRIR
Parengė A. Kairytė, tel. 8(37) 39 78 02

2018 m. sausio-rugsėjo mėn. Lenkijoje importuota daugiau paukštienos, o gyvų paukščių importas sumažėjo