Šiuo metu pasaulyje gyvena apie 7,6 mlrd. gyventojų. Augantis gyventojų skaičius pasaulyje skatina didinti mėsos gamybą. Prognozuojama, kad 2027 m., palyginti su 2015–2017 m. laikotarpiu, paukštienos gamyba gali padidėti 12 proc. (iki 139,02 mln. t). Ateityje paukštienos gamybos plėtra bus vykdoma laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų, užtikrinant maisto kokybę bei saugant aplinką. Europoje didelis dėmesys yra skiriamas pašarų apsaugai nuo bakterijų, todėl pastaruosius 20 metų buvo išvengta didelių salmoneliozės protrūkių. Paukščių veisimo kompanijos, siekdamos pagerinti paukštienos gavybą, padeda ūkininkams, norintiems auginti pageidaujamas veisles, tačiau perspėja, kad intensyvus ūkininkavimas yra žalingas paukščių sveikatai. Holistinis požiūris į paukščių auginimą padėtų sutaupyti 10–15 proc. nuostolių dėl intensyvioje gamyboje atsirandančių ligų.
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) duomenimis, 2018 m. bendra mėsos gamyba gali siekti iki 336 mln. t, o paukštienos – 122,5 mln. t. Paukštiena turėtų sudaryti apie 30 proc. visos pasaulyje parduodamos mėsos. Per paskutinius penkiolika metų (2003–2018 m.) paukštienos gamyba padidėjo 46 mln. t. Prognozuojama, kad 2018 m. daugiausia paukštienos pagamins JAV (22,35 mln. t), Kinija (17,81 mln. t), Europos Sąjunga (14,81 mln. t) ir Brazilija (13,74 mln. t). Augantis šios mėsos suvartojimas turėtų didinti gamybos apimtis Rusijoje (4,64 mln. t) ir Meksikoje (3,33 mln. t).
Pasaulyje iš visų suvartojamų mėsos produktų paukštienos gaminiai sudaro 30,5 proc. Pasikeitę mitybos įpročiai besivystančiose šalyse nulėmė didesnį paukštienos suvartojimą. FAO duomenimis, 2027 m. pasaulyje paukštienos suvartojimas vidutiniškai vienam gyventojui, palyginti su 2015–2017 m. laikotarpiu, turėtų padidėti 5,68 proc., iki 14,69 kg. Vidutiniškai vienas pasaulio gyventojas 2027 m. turėtų suvartoti 35,4 kg mėsos: 6,6 kg jautienos, 1,84 kg avienos, 12,25 kg kiaulienos ir 14,69 kg paukštienos. Numatoma, kad per artimiausią dešimtmetį vienas Šiaurės Amerikos gyventojas vidutiniškai turėtų suvartoti 48 kg paukštienos, Pietų Amerikos – 33,30 kg, Europos Sąjungos – 24,97 kg, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių – 16,71 kg.
2018 m., palyginti su 2017 m. pasaulio mėsos eksportas turėtų padidėti 1,8 proc. (iki 33,3 mln. t.), o paukštienos – 1,9 proc. (iki 13,3 mln. t). Numatoma, kad besivystančių šalių paukštienos importas turėtų sudaryti 9,65 mln. t, o išsivysčiusių šalių – 3,09 mln. t. Išaugusį paukštienos poreikį Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje gali kompensuoti JAV.

Šaltinis: Poultryworld.net, PoultryTrends.com
Parengė D. Špokaitė, tel. (837) 39 78 02

Pasaulinė paukštienos gamybos, suvartojimo ir prekybos apžvalga