2018 m. 47–50 sav. (2018 m. lapkričio 19–gruodžio 16 d.)

*lyginant 2018 m. 50 savaitę su 2018 m. 49 savaite

**lyginant 2018 m. 50 savaitę su 2017 m. 50 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 47–50 sav.