2018 m. 49–52 sav. (2018 m. gruodžio 3–30 d.)

*lyginant 2018 m. 52 savaitę su 2018 m. 51 savaite

**lyginant 2018 m. 52 savaitę su 2017 m. 52 savaite

***patikslinti duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 vnt (be PVM) 2018 49–52 sav.