Vidutinė didmeninė vištienos skerdenų (A kokybės klasės ,,65 proc. viščiukas‘‘) pardavimo kaina ES 2018 m. lapkričio mėn. sudarė 185,98 EUR/100 kg, t. y. buvo 0,09 proc. mažesnė nei šių metų spalio mėn. (186,14 EUR/100 kg) ir 1,7 proc. didesnė nei praėjusių metų lapkričio mėn. (182,87 EUR/100 kg). Mažiausia vidutinė didmeninė vištienos skerdenų pardavimo kaina ES buvo Lenkijoje (113,94 EUR/100 kg). Brangiausiai vištienos skerdena lapkričio mėn. kainavo Vokietijoje (282,0 EUR/100 kg), Suomijoje (271,82 EUR/100 kg), Estijoje (267,0 EUR/100 kg) ir Kipre (249,30 EUR/100. Lenkijos skerdenų vidutinė didmeninė kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 113,94 EUR/100 kg, t. y. buvo 3,82 proc. mažesnė nei šių metų spalio mėn. (118,47 EUR/100 kg) ir 10,1 proc. nei praėjusių metų lapkričio mėn. 126,73 EUR/100 kg.
Estijoje analizuojamu laikotarpiu vištienos skerdenų didmeninė pardavimo kaina buvo 2,69 proc. didesnė, palyginti su praėjusių metų lapkričio mėn. (260,00 EUR/100 kg).
Vištienos skerdenų vidutinė didmeninė kaina Lietuvoje 2018 m. lapkričio mėn. sudarė 146,11 EUR/100 kg ir ji buvo 2,01 proc. mažesnė nei šių metų spalio mėn. ir 1,6 proc. didesnė nei praėjusių metų spalio mėn. (143,88 EUR/100 kg).

                                           Šaltinis: EK, ki.ee
                                           Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02
2018 m. lapkričio mėn. padidėjo ES vidutinė didmeninė vištienos skerdenų kaina