2018 m. 50–2019 m. 1 sav. (2018 m. gruodžio 10–2019 m. sausio 6 d.)

*lyginant 2019 m. 1 savaitę su 2018 m. 52 savaite

**lyginant 2019 m. 1 savaitę su 2018 m. 1 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 50–2019 m. 1 sav.