Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
**lyginant 2018 m. 52 savaitę su 2018 m. 51 savaite
*** lyginant 2018 m. 52 savaitę su 2017 m. 52 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2018 m. 49–52 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)