Pastabos:

*ne vyresnių kaip 12 mėn. ir sunkesnių nei 13 kg skerdenų svorio
** lyginant 2019 m. 1 savaitę su 2018 m. 52 savaite
*** lyginant 2019 m. 1 savaitę su 2018 m. 1 savaite

●–konfidencialūs duomenys
… – nėra duomenų

Šaltinis: EK
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Avių* supirkimo kainos Europos Sąjungos valstybėse 2018 m. 50–2019 m. 1 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)