• lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2019 m. 1 savaite
    ** lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2018 m. 2 savaite
    … – nėra duomenų
    ●–konfidencialūs duomenys

Šaltinis: Europos Komisija
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių (E klasės) supirkimo kainos Europos Sąjungos valstybėse 2018 m. 51–2019 m. 2 sav., EUR/100kg skerdenų (be PVM)