Žemės ūkio mašinas ir transporto priemones gaminančių firmų grupės Krone apyvarta 2018 m. pasiekė 2,1 mlrd. Eur. Tai yra 10,5 proc. daugiau negu 2017 m.
Vokietijos rinkoje Krone firmų grupės apyvarta 2018 m. siekė 582,9 mln. Eur, t. y., 67,4 mln Eur, arba 13,1 proc., daugiau negu 2017 m. Net 67,4 proc. apyvartos Vokietijos rinkoje teko transporto priemonėms, o 32,6 proc. – žemės ūkio mašinoms.
Net 72,7 proc. Krone firmų grupės pagamintos produkcijos buvo eksportuota. Į kitas šalis buvo eksportuota produkcijos už 1,5 mlrd. Eur. Tai yra beveik 171 mln. Eur, arba 12,4 proc., daugiau negu 2017 m. Net 71 proc. eksporto sudarė transporto priemonės, o žemės ūkio mašinos – 29 proc.
Žemės ūkio techniką gaminančių Krone firmų apyvarta 2018 m. siekė 642,3 mln. Eur, arba 10,2 proc., daugiau negu 2017 m. Praėjusiais metais 29,6 proc. (2017 m. 27,3 proc.) Krone firmose pagamintų žemės ūkio mašinų buvo parduota Vokietijoje, Vakarų Europoje – 35,1 proc. (2017 m. 33,1 proc.), Rytų Europoje – 11,4 proc. (2017 m. 9,9 proc.), Šiaurės Amerikoje – 11,9 proc. (2017 m. 15,4 proc.), o kitose šalyse – 12,0 proc. (2017 m. 14,3 proc.).
Transporto priemones gaminančiose Krone firmose šiuo metu dirba 2 694 darbuotojai, žemės ūkio mašinų segmente darbuojasi 2 063 darbuotojai, o kontroliuojančioje bendrovėje – 140 darbuotojų. Iš viso 2018 m. Krone firmų grupėje dirba 4 897 darbuotojai, t. y. beveik 9 proc. daugiau negu 2017 m.

Krone firmų grupės apyvarta 2018 m. – daugiau kaip 2 mlrd. Eur