2018 m. IV ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 208,18 tūkst. kiaulių – 2,15 proc. daugiau nei 2017 m. IV ketvirtį (203,79 tūkst. vnt.). Iš to skaičiaus 149,51 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 6,04 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 67,19 proc., E klasės – 28,31 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 16,51 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 2,23 proc. daugiau nei 2017 m. IV ketvirtį. 2018 m. IV ketvirtį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 131,28 EUR/100 kg ir buvo 9,79 proc. mažesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvoje 2018 m. IV ketvirtį kiaulių reprezentacinė E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 129,26 EUR/100 kg ir buvo 10,39 proc. žemesnė nei 2017 m. IV ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 136,50 EUR/100 kg ir buvo 7,72 proc. žemesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 10,03 proc. ir buvo 1,41 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 7,90 proc. ir buvo 6,46 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 1,17 proc. ir buvo 13,10 proc. aukštesnė nei Lietuvoje.
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 96,94 EUR/100 kg – buvo 9,29 proc. mažesnė nei 2017 m. IV ketvirtį (106,87 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 6,14 proc., antros (106–115 kg) – 10,07 proc., trečios (116–140 kg) – 10,36 proc., o paršavedžių – 6,12 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 2,15 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 9,29 proc.