2018 m. 1–4 sav. (2018 m. gruodžio 31–2019 m. sausio 27 d.)

*lyginant 2019 m. 4 savaitę su 3 savaite

**lyginant 2019 m. 4 savaitę su 2018 m. 4 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 1–4 sav.