Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2019 m. 4 savaitę su 2018 m. 3 savaite
*** lyginant 2019 m. 4 savaitę su 2018 m. 4 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių supirkimo kainos* Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 2019 m. 1–4 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)