Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2018 m. sudarė 888,93 tūkst. t
ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 7,5 proc. arba 61,71 tūkst. t. Praėjusiais metais padidėjo visų kombinuotųjų pašarų grupių gamyba, išskyrus mišinius kiaulėms ir mišinius gyvūnų augintinių ėdalui (išskyrus šunis ir kates), atitinkamai 1,4 proc. (2,81 tūkst. t) ir 8,2 proc. (35 t). 2018 m., palyginti su 2017 m., premiksų gamyba padidėjo 32,9 proc. arba (1,52 tūkst. t), o mišinių galvijams ir lesalų paukščiams, atitinkamai 2,2 proc. (3,52 tūkst. t) ir 10,6 proc. (34,72 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kačių ėdalo gamyba padidėjo 13,9 proc. (10,59 tūkst. t), o šunų ėdalo ir kitų, niekur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba, atitinkamai 6,9 proc., (1987 t) ir 32,7 proc. (13,23 tūkst. t).
2018 m. kombinuotųjų pašarų struktūroje didžiausią dalį sudarė mišiniai paukščiams – 40,7 proc. (361,88 tūkst. t) ir mišiniai kiaulėms – 22,8 proc. (202,40 tūkst. t). Mišiniai galvijams 2018 m. kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 18,3 proc. (162,55 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai, atitinkamai 9,7 proc. (86,52 tūkst. t) ir 6,0 proc. (53,72 tūkst. t), šunų ėdalas 1,7 proc. (15,34 tūkst. t), premiksai – 0,7 proc. (6,12 tūkst. t).

                

Pagal ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė

Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 397 075

Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2018 m. sudarė 888,93 tūkst. t