2019 m. 2–5 sav. (2019 m. sausio 7–vasario 3 d.)

*lyginant 2019 m. 5 savaitę su 4 savaite

**lyginant 2019 m. 5 savaitę su 2018 m. 5 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt (be PVM) 2019 m. 2–5 sav.